Kes me oleme?

Kes me oleme?
Paranduskelder on Tartu Aparaaditehase keldrikorrusele loodav avatud töökoda, mis korraldab parandamisele ja taaskasutamisele suunatud koolitusi ning töötube, organiseerib tööriistavahetust ning on keskkonnaks taaskasutuspõhistele mikroettevõtetele.

Meie meeskond koosneb inimestest, kel on nii mehaanika kui ka puidutöö taust ning on korraldanud varasemalt paranduskohvikuid ning ka teiste Tartus tegutsevate avatud töökodade tööd nt Tartu Eksperimentaalne Jalgrattatehas ning Restaureerimiskeskus. Lisaks on meeskonnaliikmete seas ka erinevate Tartu kogukonnaliikumiste eestvedajaid ja algatajaid. nt Elav Tartu, Emajõe aed, Aleksandri aed.

Usume, et parandamine peaks olema tehtud inimestele kättesaadavamaks ning esimeseks eelistuseks. Soovime oma tegevusega vähendada jäätmejaamadesse jõudvaid tarbeesemeid ning suunata inimesi juba eos tegema ostuhetkel teadlikuid valikuid.


Mis on probleem?
Me elame piiratud ressurssidega maailmas ning pidevale kasvule orienteeritud mudelid ei saa jätkuda lõputult. Jäätmete taaskasutamine on vaid üks osa tõusvast trendist. Vajadus efektiivsemale jäätmekäitlusele tingib läbimõtlematu ja näiliselt tagajärjetu tarbimisahel koos inimeste ostuharjumustega.


Tarbeesemete eluea pikendamine mängib teist märgilist rolli. Kadumas on kultuur ise oma omandit parandada. Sõltutakse teenusepakkujatest ning tellitud tööd pole soodsad. Seeläbi liigub ese utiili, ostetakse uus ning tihti ka madalama kvaliteediga ese ning jalajälg keskkonnale suureneb.

Kuidas me seda teeme?

Paranduskohvikutes tulevad kokku nii meistrid kui ka algajad ning koos nad parandavad kõiksugu esemeid alates arvuti hiirtest reisikohvriteni. Parandusteemalistes huviringides saavad koolinoored tutvuda tänapäevaste tarbeesemetega ning neid lahti võttes mõista, kuidas komponendid on valmistatud ning mismoodi nad töötavad. See kasvatab välja iseseisevamaid ja ajas jätkusuutlikumaid õppijad, kel on julgust edaspidi tegeleda neile ettearvamatute probleemide lahendamisega.

Paranduskohviku korraldamine Spark Makerlabis


Meie ruumides tegutsevad taaskasutuspõhised mikroettevõtted saavad kasutada seadmeid ning tööpindasid, et valmistada päästetud ressurssidest uusi esemeid. Mikroettevõtete algatajad on nii koolinoored kui ka vanemad inimesed, kes seeläbi saavad esmase kogemuse ettevõtlusega ning veebikaubandusega. Tootmiseks vajalikud materjalid on kogutud ettevõtetelt, kel tekib tootmisjääke (nahatükid, puitmaterjal, tekstiil).

Tegevuse arendamiseks osaleme järgmistes konkursites ja inkubaatorites.


Alates 23. aprillist 2019 osalesime Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt korraldatud energiasäästu konkurssil Negavatt, kus pääsesime 77 idee seast 10 parima hulka. Läbitav konkurss võimaldas meil oma nägemus selgelt vormistada ning valmistada tegevusplaan, mis meid järjel hoiaks.

28. mail toimunud Superfinaalis pälvis Paranduskelder Negavati konkursil kiiduväärt teise koha. Auhinnaks oli 5000 eurone starditoetus, mida kasutame tööriistade ja seadmete soetamiseks.
 
Konkursi žüriisse kuulusid KIKi juhataja Andrus Treier, Uuskasutuskeskuse ringmajanduse nõustaja Kerli Kant Hvass, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti nõunik Madis Tilga, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik Mihkel Krusberg ning Teaduspark Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonnajuht Ragmar Saksing.


Täname Negavati korraldustiimi ja kõiki asjaosalisi!


30. aprillil 2019 alustasime Heateo Sihtasutuse poolt korraldatud NULA inkubaatoris, mis aitab meeskondadel oma ideede elluviimiseks valmistada toimiv arengukava ning jõuda testfaasis reaalsete tulemusteni. Eesmärgiks on arendada paranda.ee portaali ehk parandajaid ja kliente ühendav keskkond. Nula inkubaatori finaalvooru oma algatusega me ei jõudnud, kuid tänu sellele õppisime seadma selge sihi oma esimese tegevusaastale.

1. augustil kinnitasime Tartu Linnavalitsusega 2019/2020. õppeaastal toimuva "Taaskasutus ja disain" huviringi korraldamise. Huviringi arendamiseks ja vahendite soetamiseks eraldati meile 5000 eurot. Huviringi tegevus algab 26. septembril.

13. novembril korraldasime suure avamispeo sündmuse kõigile, kes Paranduskeldri arengut toetanud on.